Symbal Communication

Förändringskommunikations- och inlärningsmodellen för effektiv förändring

Att förändra något är enkelt – att skapa varaktig beteendeförändring är mycket svårare. Vi har varit ledande inom förändringskommunikation sedan 2003 och denna bok bygger på bästa praxis från olika uppdrag hos kunder.

Boken beskriver modellen och är tänkt att ge ett bra ramverk för planering, förberedelse och genomförande av engagerande och effektiv förändringskommunikation.

Det är människorna i en organisation som förändras

Kärnan och fördelen med vår förändringskommunikations- och lärandemodell är att den inte bara beskriver förändringsresan för en enskild person. Modellen ger också riktlinjer för HUR man kommunicerar med många människor i ett samhälle, under vart och ett av stegen.

We support our customers to make change happen faster while maintaining productivity, here’s our toolbox 

Förändringskommunikation

Vi hjälper dig att inspirera och involvera människor genom vägledning och kreativ kommunikation.

Lära nytt, lära mer & lära om

Vi hjälper dig att bygga kompetens och färdigheter för förändring genom inspirerande utbildning och lärande.

Worklflow learning

Vi hjälper dig att skapa stödprocesser till medarbetare så att lärande sker som en naturlig del i arbetsflödet. Så att de i slutändan lyckas prestera och förändras till det bättre.