Förändringskommunikation

Vi erbjuder en komplett verktygslåda för inspirerande och dialogskapande kommunikation. Vi använder beprövad metodik tillsammans med kreativitet för att skapa innehåll som engagerar just dina målgupper. Vi vägleder ledning och chefer, och tar fram de rätta kommunikativa verktygen så att de kan nå fram och överträffa medarbetarnas förväntningar under förändringsresan - hela vägen i mål.

1. Prepare and plan to dress for success

Our project leaders and consultants collectively have decades of experience helping companies and public organizations succeed at change. To be honest, they’re pretty big change nerds. They’re skilled facilitators who use creative methods to get groups to pull in the same direction, both online and in the physical space.

2. Create awareness to make hearts beat in anticipation

För att få alla medarbetare att känna förväntan och förstå en ny och förändrad riktning för organisationen, behövs två saker: Dels ett högre syfte - en meningsfull berättelse kring den nya bättre framtid som ni vill skapa och varför det är viktigt. Dels en tydlig förklaring om vad förändringen faktiskt innebär för verksamheten, kunderna och alla inblandade.

3. Create interest and a feeling of security & commitment

Help people to onboard the change journey with both brain and heart. Initiate and own the dialogue – Do not hand over the initiative to the grapevines. Take command in both the digital and physical space. And most important trim communication channel no 1 – Leadership is key to change. Give them the upper hand by providing them the means to communicate and shine as leaders.

Scrolled this far?
You’re ready for the deep dive!

We’ve boiled down 20 years of change experience into a book that gives you a framework for planning, preparing and executing efficient change communication.