Symbal Communication

5 Moments of Need - Design Certifikat

Hjälp teamet att prestera - lärande och problemlösning när de jobbar

Det kan vara utmanande för dagens organisationer att ge bra förutsättningar för lärande i virtuella lärmiljöer. Med ökat distansarbetet och hög förändringstakt är både virtuellt och organiskt lärande det nya normala.

5 Moments of Need är en designmetod för lärande och arbetsinstruktioner som gör det möjligt för anställda att enklare utbilda sig löpande medan de jobbar. Ett sätt att reducera avbrott i arbetet som sker i klassrum- och onlineutbildningar eller när den enskilde behöver fråga runt bland kollegorna för att finna svar.

 

START 1 FEBRUARY

 

Har dina anställda rätt stöd för att lära nytt eller lösa problem på jobbet?

På den här kursen kommer du att bli certifierad och lära dig hur du genomför snabb arbetsflödesanalys, kritisk kompetensanalys, kartlägger arbetsflödet, göra en plan för lärande och innehåll. Du kommer att utveckla en prototyp för en digital coach och en prototyp för det riktade lärande (verksamhetskritiskt kompetens). Du kommer att veta hur du kan minskar den traditionella klassrumsundervisningen genom lättillgängliga digitala resurser för anställda att använda - när de jobbar.

Den här kursen introducerar dig till en designstrategi som uppfyller alla "5 moments of need"

 
P

NYTT

När anställda lär sig något för första gången 

MER

När anställda breddar och fördjupar sina kunskaper

l

TILLÄMPA

När anställda måste använda den kunskap de lärt sig

LÖSA

När anställda måste lösa ett problem för att saker och ting inte fungerar som de borde

+

FÖRÄNDRA

När anställda måste lära sig nya sätt att göra något som kräver att de ändrar sina metoder

5 Moments of Need

Metodiken är baserad på vetenskap kring människans begränsade minne och det faktum att det mesta av det vi lär oss, sker medan vi arbetar.

Resultatet av designprocessen kan beskrivas som ett "omvänt klassrum", där anställda spenderar mer tid på att lära sig medan de utför jobbet och minskar avbrott i arbetsflödet för att delta i t.ex. en onlineutbildning.

Certifieringsprogram för 5 Moments of Need Designer Certificate

Period 1: Foundation Principles

 

Onlinemöte: Wed. 1/2, 13:00-16:00

Kontorstid: Wed. 8/2, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Wed. 15/2, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

Period 3: Identify Supporting Knowledge and Determine Impact

Onlinemöte: Wed. 29/3, 13:00-16:00

Kontorstid: Wed. 12/4, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Wed. 19/4, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

Period 5: Create the Learning Experience

Onlinemöte: Wed. 17/5, 13:00-16:00

Kontorstid: Wed. 24/5, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Wed. 31/5, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

 

Period 2: Map the Workflow

Onlinemöte: Wed. 8/3, 13:00-16:00

Kontorstid: Wed. 15/3 13:00-14:00

Feedbackmöte: Wed. 22/3, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

Period 4: Prove the Performance Support Concept

Onlinemöte: Wed. 26/4, 13:00-16:00

Kontorstid: Wed. 3/5, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Wed. 10/5, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

 

19 995 SEK per deltagare, reducerade priser finns för grupper över 5. Kursen är på engelska.

 

Har du några frågor eller vill veta mer om certifieringen?

Anders Bergelin

Sales Manager
+46 70 845 62 52
anders.bergelin@symbal.com