Symbal Communication

5 Moments of Need Designer Certificate

Stötta ditt team till att prestera och förändras till det bättre

Det kan vara utmanande för dagens organisationer att skapa nya möjligheter för effektfullt lärande i virtuella lärmiljöer, i samband med att distansarbetet har blivit en del av det nya normala.

5 Moments of Need är en instruktionsdesignmetod som har visat sig göra det möjligt för team och anställda att lägga mer tid på att utbilda sig medan de jobbar och slippa avbrott som sker i traditionella klassrumsutbildningar eller onlineutbildningar.

Har dina anställda rätt kompetens för att lösa problem på plats?

Minska den traditionella klassrumsundervisningen med 30-50% och skapa möjligheter till lättillgängliga digitala resurser för anställda att ta del av medan de arbetar. I den här kursen kommer du att bli certifierad och lära dig hur du genomför snabb arbetsflödesanalys, kritisk kompetensanalys, kartlägger arbetsflödet, gör en lärande- och erfarenhetsplan, utvecklar en digital coachprototyp och en riktad lärandeprototyp.

Den här kursen introducerar dig till en instruktionsdesignstrategi som uppfyller alla "5 moments of need"

 
P

NY

När man lär sig något för första gången 

MER

När människor utökar bredden och djupet av det de har lärt sig

l

TILLÄMPA

När människor måste använda den kunskap de lärt sig

LÖSA

När man måste lösa ett problem för att saker och ting inte fungerar som de borde

+

FÖRÄNDRA

När människor måste lära sig nya sätt att göra något som kräver att de ändrar sina metoder

5 Moments of Need

Metodiken är baserad på vetenskap kring människans begränsade minne och det faktum att det mesta av det vi lär oss, sker medan vi arbetar.

Resultatet av designprocessen kan beskrivas som ett "omvänt klassrum", där anställda spenderar mer tid på att lära sig medan de utför jobbet och minskar avbrott i arbetsflödet för att delta i en onlineutbildning.

Certifieringsprogram för 5 Moments of Need Designer Certificate

Period 1: Foundation Principles

 

Onlinemöte: Tisdag. 27/9, 13:00-16:00

Kontorstid: Tisdag. 25/10, 13:00-16:00

Feedbackmöte: Tisdag. 18/10, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

 

Period 3: Identify Supporting Knowledge and Determine Impact

 

Onlinemöte: Tue. 15/11, 13:00-16:00

Kontorstid: Tue. 22/11, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Tue. 29/11, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

Period 5: Create the Learning Experience

 

Onlinemöte: Tue. 10/1, 13:00-16:00

Kontorstid: Tue. 17/1, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Tue. 24/1, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

 

Period 2: Map the Workflow

 

Onlinemöte: Tisdag. 25/10, 13:00-16:00

Kontorstid: Tisdag. 1/11, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Tisdag. 8/11, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

Period 4: Prove the Performance Support Concept

 

Onlinemöte: Tue. 6/12, 13:00-16:00

Kontorstid: Tue. 13/12, 13:00-14:00

Feedbackmöte: Tue. 20/12, 13:00-15:00

Total beräknad deltagaretid: 8,5 timmar

 

19 995 SEK per deltagare, reducerade priser finns för grupper över 5.

 

Har du några frågor eller vill veta mer om certifieringen?

Anders Bergelin

Sales Manager
+46 70 845 62 52
anders.bergelin@symbal.com