5 Moments of Need - Design Certifikat

Det kan vara utmanande för dagens organisationer att ge bra förutsättningar för lärande i virtuella lärmiljöer. Med ökat distansarbetet och hög förändringstakt är både virtuellt och organiskt lärande det nya normala.

5 Moments of Need är en designmetod för lärande och arbetsinstruktioner som gör det möjligt för anställda att enklare utbilda sig löpande medan de jobbar. Ett sätt att reducera avbrott i arbetet som sker i klassrum- och onlineutbildningar eller när den enskilde behöver fråga runt bland kollegorna för att finna svar.

START 24 OCTOBER

Hjälp teamet att prestera - lärande och problemlösning när de jobbar

På den här kursen kommer du att bli certifierad och lära dig hur du genomför snabb arbetsflödesanalys, kritisk kompetensanalys, kartlägger arbetsflödet, göra en plan för lärande och innehåll. Du kommer att utveckla en prototyp för en digital coach och en prototyp för det riktade lärande (verksamhetskritiskt kompetens). Du kommer att veta hur du kan minskar den traditionella klassrumsundervisningen genom lättillgängliga digitala resurser för anställda att använda - när de jobbar.

An instructional design approach that addresses all 5 moments of learning need

The 5 moments of need methodology is grounded in the science of limited human memory and the reality that most of our learning is done while working on the task at hand.

Resultatet av designprocessen kan beskrivas som ett "omvänt klassrum", där anställda spenderar mer tid på att lära sig medan de utför jobbet och minskar avbrott i arbetsflödet för att delta i t.ex. en onlineutbildning.

NYTT

When learning something for the first time.

MER

When people are expanding the breadth and depth of what they have learned.

l

TILLÄMPA

When people have to act upon what they have learned.

LÖSA

When they have to solve a problem or resolve an issue because things don’t work the way they should.

FÖRÄNDRA

When people have to learn new ways of doing something which requires them to change/adapt deeply intergrained practices.

Agenda & Pricing

Cycle 1:
Foundation Principles

Onlinemöte: 24/10 13:00-16:00

Kontorstid: 07/11 13:00-14:00

Feedbackmöte: 14/11 13:00-15:00

Total Est Participant Time

8.5 h hours

Cycle 2:
Map the Workflow

Onlinemöte: 21/11 13:00-16:00

Kontorstid: 28/11 13:00-14:00

Feedbackmöte: 05/12 13:00-15:00

Total Est Participant Time

8.5 h hours

Cycle 3:
Identify Supporting
Knowledge and Determine Impact

Onlinemöte: 12/12 13:00-16:00

Kontorstid: 19/12 13:00-14:00

Feedbackmöte: 09/01 13:00-15:00

Total Est Participant Time

8.5 h hours

Cycle 4:
Prove the Performance Support Concept

Onlinemöte: 16/01 13:00-16:00

Kontorstid: 23/01 13:00-14:00

Feedbackmöte: 30/01 13:00-15:00

Total Est Participant Time

8.5 h hours

Cycle 5:
Create the Learning Experience

Onlinemöte: 05/03 13:00-16:00

Kontorstid: 12/03 13:00-14:00

Feedbackmöte: 19/03 13:00-15:00

Total Est Participant Time

8.5 h hours

19 995 SEK per participant

Discounts are available for groups of more than 5