Symbal Communication

We use communication and learning to create sustainable change

Your partner for sustainable change communication 

Were one of very few agencies dedicated to change. Which is kind of crazy. After all, your success hinges on meeting constantly changing demands. We offer a unique mix of strategic advice, creative communication and cuttingedge learning solutions to help you change quickly and with minimal disruption. 

Förändringskommunikation

Vi hjälper dig att inspirera och involvera människor genom vägledning och kreativ kommunikation. 

Read more.

Lära nytt, lära mer & lära om

Vi hjälper dig att bygga kompetens och färdigheter för förändring genom inspirerande utbildning och lärande.

Read more.

Worklflow learning

Vi hjälper dig att stötta medarbetare bättre i arbetet. Lära sig nytt och lösa problem när de behöver. Här och nu! Inte mer än 2 klick och 10 sekunder bort.

Read more.

 

Your sustainability communication partner 

Across dozens of projects, we’ve used learning and communication to help organisations become sustainable. That includes instilling a company-wide climate-smart mindset, campaigns to raise the bar for safety and mental well-being, tackling corruption, and much more. Symbal was founded on a vision of Change for the better so sustainability projects are close to our heart. 

Two toolkits to choose from 

Add a bridge builder to your team

Turning your strategy into results is our entire focus. Our change communication consultants bridge the gap between decisions in the boardroom and getting employees to take action. We guide your decision-making using tried and true processes and tools, facilitate workshops either online or in-person, and deliver a communication and learning plan tailor-made just for you. Whether you need a full-time expert on-site or just a few hours of inspiration a week, we’re here to help you succeed.  

Contact Petter to hire your own change communication consultant 

 

Add our creative magic to your message

You’re the expert on your new work routine, sustainability policy or other specific change. Our full-service creative studio is full of experts at bringing your project to life. We get to know your needs and then develop a creative concept that surprises and inspires. You get a custom team of concept developers, visual artists, learning designers and/or filmmakers to create your solution.

Contact Gunilla to setup your team of change creatives 

Insight webinars 

Registrera dig för att se repriser av våra aktuella seminarier online.

Strukturerad kommunikation i en föränderlig värld

Med vetskapen att upp till 70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas – hur kan vi inspirera, driva och hjälpa människor att överkomma sina hinder för förändring? I det här webinariet möter Lisa-Marie Teubler förändringsexperten Sara Ahlberg och Gisela Bosco från MKB Fastighets i ett samtal utifrån praktiska erfarenheter.

Hur kan vi kommunicera effektivt?

Vad motiverar människor och vad kan hjälpa oss att övervinna barriärer? Dessa frågor är avgörande för alla kommunikatörer, men speciellt för förändringskommunikatörer. Gäst: Erik Modig.
Guest: Erik Modig.

The power of gamification

Lyssna på en diskussion om gamification, även kallat spelifiering på svenska, och varför det är effektivt. Lär dig från några konkreta exempel från organisationer som använder gamification som ett verktyg i sin L&D-strategi.

Vårt uppdrag är att säkerställa lyckade förändringsinitiativ för våra kunder, här är några av dem

Vad är förändringskommunikation?

Läs vår introduktion till förändringskommunikation och lärande för effektiv förändring (skriven på engelska).

Hör av dig till någon av oss!

Anders Bergelin

Sales Manager
+46 70 845 62 52
anders.bergelin@symbal.com

Sara Ahlberg

Senior Change Communication Creator
+46 73 232 36 01
sara.ahlberg@symbal.com

Peter Gustafson

CEO
+46 70 845 62 62
peter.gustafson@symbal.com
[wpforms id="3387"]
<div class="wpforms-container" id="wpforms-3387"><form id="wpforms-form-3387" class="wpforms-validate wpforms-form wpforms-ajax-form" data-formid="3387" method="post" enctype="multipart/form-data" action="/sv/" data-token="03f777873d635d2c351a3bfb8f863108" data-trp-original-action="/sv/"><noscript class="wpforms-error-noscript"><input type="hidden" name="trp-form-language" value="sv"/>Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.</noscript><div class="wpforms-field-container"><div id="wpforms-3387-field_0-container" class="wpforms-field wpforms-field-name" data-field-id="0"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-3387-field_0">Name <span class="wpforms-required-label">*</span></label><div class="wpforms-field-row wpforms-field-medium"><div class="wpforms-field-row-block wpforms-first wpforms-one-half"><input type="text" id="wpforms-3387-field_0" class="wpforms-field-name-first wpforms-field-required" name="wpforms[fields][0][first]" required><label for="wpforms-3387-field_0" class="wpforms-field-sublabel after">Först</label></div><div class="wpforms-field-row-block wpforms-one-half"><input type="text" id="wpforms-3387-field_0-last" class="wpforms-field-name-last wpforms-field-required" name="wpforms[fields][0][last]" required><label for="wpforms-3387-field_0-last" class="wpforms-field-sublabel after">Sist</label></div></div></div><div id="wpforms-3387-field_1-container" class="wpforms-field wpforms-field-email" data-field-id="1"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-3387-field_1">Email <span class="wpforms-required-label">*</span></label><input type="email" id="wpforms-3387-field_1" class="wpforms-field-medium wpforms-field-required" name="wpforms[fields][1]" required></div><div id="wpforms-3387-field_4-container" class="wpforms-field wpforms-field-select wpforms-field-select-style-classic" data-field-id="4"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-3387-field_4">Workshop date <span class="wpforms-required-label">*</span></label><select id="wpforms-3387-field_4" class="wpforms-field-medium wpforms-field-required" name="wpforms[fields][4]" required="required"><option value="Malmö 20 October (in Swedish)" >Malmö 20 Oktober (svenska)</option><option value="Malmö 10 November (in English)" >Malmö 10 november (engelska)</option><option value="Stockholm 12 January (in Swedish)" >Stockholm 12 januari (svenska)</option><option value="Växjö 2 February (in Swedish)" >Växjö 2 februari (svenska)</option><option value="Malmö 2 March (in English)" >Malmö 2 mars (engelska)</option></select></div><div id="wpforms-3387-field_3-container" class="wpforms-field wpforms-field-text" data-field-id="3"><label class="wpforms-field-label" for="wpforms-3387-field_3">Company</label><input type="text" id="wpforms-3387-field_3" class="wpforms-field-medium" name="wpforms[fields][3]" ></div></div><div class="wpforms-submit-container"><input type="hidden" name="wpforms[id]" value="3387"><input type="hidden" name="wpforms[author]" value="2"><input type="hidden" name="wpforms[post_id]" value="1367"><button type="submit" name="wpforms[submit]" id="wpforms-submit-3387" class="wpforms-submit" data-alt-text="Sending..." data-submit-text="Register" aria-live="assertive" value="wpforms-submit">Register</button><imgLaddar"></div></form></div> <!-- .wpforms-container -->