5 moments of need®

We use the 5 Moments of Need® framework as a tool to take advantage of how the brain and memory work. We help you anchor learning to peoples’ moment of need more quickly and with a higher chance of retention through relevance and repetition.

5 Moments of Need®

5 Moments of Need® är ett metodramverk för att uppnå och upprätthålla effektiva prestationer på jobbet hos anställda och team.

Symbal is a 5 Moments of Need® Preferred Affiliate with APPLY Synergies. APPLY Synergies is the owner of the 5 Moments of Need® Methodology as well as related Consulting Services and the 5 Moments of Need Academy. As a Preferred Affiliate, Symbal is an official extension of Apply Synergies in Sweden.

Tjänster vi erbjuder inom 5 Moments of Need®

Workflow learning
capability audit


We help you assess your current training department’s readiness to create workflow learning solutions. The four week assessment unearths skill capability gaps beyond training, and provides your team with a prioritized road map, via a performance-based approach to learning.

5 moments of need
project/solution


If you’re ready to transform to a performance first mindset and extend your reach into the workflow, just choose a project and let’s get started! We help you building out a proof of concept, measuring initial results, and tweaking as needed to successfully move forward with the full solution build.

Business impact
measurement workshop


Vill du mäta vad för påverkan er utbildningsverksamhet har på lärandet i organisationen? Genom att se på lärandet i arbetsflödet ur ett att "5 Moments of Need perspektiv" påvisar vi effekten.

Content management
strategic plan


Hur vet du vilket innehåll som behövs och hur det ska hållas relevant över tiden? Fokus på prestation i arbetet innebär att kunna skapa och publicera rätt innehåll i nödvändiga kanaler. Genom att ta fram en plan tillsammans med ditt team, kan vi optimera både innehåll och underhåll över tiden.

5 Moments of Need®

Du kan lära dig detta själv! Gå vår 5 Moments of Need-certifiering. Denna kurs certifierar dig och ger dig rätt verktyg och kunskaper för att förbättra sättet ni utvecklar kompetens och färdigheter i er organisation. Och samtidigt bättra på ditt eget CV.

Companies using 5 Moments of Need®


“The solution for Bayer won two Golden Brandon Hall awards for Best Performance Support Technology and Best Blended Learning Solution, for three years in a row”

 

 

 

“We’re improving operational efficiencies across our global supply chain and empowering our frontline operations through innovative, workflow-based performance support”

 

 

“The project won an award for. “Best International Digital Transformation of a Training Program in response to COVID-19”