News and Events (only in Swedish)

Symbal

Nätverk startar på nytt!

Hur skapar man en levande lärandekultur inom sin organisation? Hur mycket av de utbildningssatsningar som görs leder till faktiska beteendeförändringar på arbetsplatsen? I hur stor utsträckning handlar företagens lärande om framåtblickande affärstransformation? Det var några av de frågor som diskuterades under torsdagens nätverksträff med Symbal som värd med besökare från Tetra Pak, Alfa Laval, Axis, Diaverum, Duni och Vesta. Det finns plats för fler!

Read more

Symbal

En introduktion till ’onboarding’ av nya medarbetare!

Vi på Symbal brinner för att hjälpa företag och organisationer att lyckas med sina förändringsresor. Tillsammans med kunden utvecklar vi kommunikationskoncept som driver förändringen i mål. I vår kreativa verkstad producerar vi kommunikations- och utbildningslösningar som kunden behöver ha med sig på resan för att få med sig alla ombord.

Read more

Symbal

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.”

”Alla goda krafter måste samverka för att få bukt med hoten mot demokratin.” IM i Sydsvenskan idag där Symbal omnämns.

Symbals och IM:s samarbete omnämns i dagens debattartikel i Sydsvenskan som Martin Nihlgård och Marija Brdarski, företrädare för IM författat. Demokratifrågan är något vi på Symbal värnar om att hålla aktuell och stöttar IM i med våra förändringskommunikations-ögon.

Read more

Symbal

Internt och externt – måste man skilja på kommunikationen?

Ska kommunikation som har samma mål men olika målgrupper hanteras på olika sätt, av olika avdelningar, med olika medarbetare, budgetar och mätetal? Finns ens målgrupperna internt och externt eller är det en konstruktion som för oss fel? Vad tycker du? Peter reflekterar kring detta och vi hade också glädjen att få fika en stund med den erfarna marknadsföraren Malin Lindgärde, som vi gillar att jobba ihop med och vi fick tillfälle att prata lite om internt och externt med henne.

Read more